Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hoạt động đội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (14/05/2011 09:20 AM)

 I- CƠ CẤU TỔ CHỨC

1- Thường trực hội: 3 đ/c

- Chủ tịch; Nguyễn Đình Minh

  Sinh năm: 1952

- Phó chủ tịch: Nguyễn Ngọc Trân

  Sinh năm: 1952

- Phó chủ tịch: Nguyễn Duy Cần

  Sin năm: 1956

2- Văn phòng Hội:

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Đăng Minh

Sinh năm: 1957

- Phó Chánh văn phòng: Trần Trung Lập

Sinh năm: `1962

3- Ban tổ chức & Chính sách:

- Trưởng ban: Trần Hữu Tiến

Sinh năm : 1953

Phó trưởng ban: Nguyễn Đình Lan

- Phó ban KT: Trần Văn Thảo

Sinh năm: 1958

4- Ban Tuyên giáo

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Điều

Sinh năm: 1957

- Phó trưởng ban: Nguyễn Như Ánh

Sinh năm: 1959

- Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Đại

Sinh năm 1959

5- Ban kinh tế:

- Trưởng ban: Bùi Xuân Quế

Sinh năm: 1961

6- Kế toán và tài chính

- Thái Thị Minh Nguyệt

Sinh năm: 1983

- Nguyễn Thị Thân

Sinh năm: 1981

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu