Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hoạt động đội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Bảy nhiệm vụ của cựu chiến binh Nghệ An (14/05/2011 09:14 AM)
  1. Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN.
  2. Tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, tệ nạn xã hội, chống âm mưu “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
  3. Tham gia và tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương.
  4. Chăm lo và giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Hội viên. Tích cực phát triển kinh tế gia đình xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.
  5. Góp phần vào giáo dục thế hệ trẻ.
  6. Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân , góp phần  vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối  ngoại của Đảng và Nhà nước.
  7. Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng động viên Cựu chiến binh tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, quán triệt và thực hiện mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, … xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu