Ngày 24 tháng 6 năm 2021
 
 


Đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế


UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó giám đốc Sở Tư pháp


Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ


Các địa phương cần tăng dày Tổ COVID cộng đồng hoạt động thực chất có hiệu quả


Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm cách ly tập trung, chốt phòng chống dịch COVID-19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KINH TẾ - CHÍNH TRỊ
Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An bàn nội dung kỳ họp thứ nhất khóa mới 2021 - 2026

 
 
VĂN HÓA - XÃ HỘI
Bổ sung hơn 11 tỷ đồng đóng góp cho Cơ chế COVAX

 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG SỞ, BAN, NGÀNH
Skip portletPortlet Menu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm việc với Sở Y tế về công tác phòng chống dịch COVID -19

 
 
TIN HOẠT ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ
Skip portletPortlet Menu
Thông báo kết quả kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Skip portletPortlet Menu
 

 
Thông tin quảng bá
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản được gửi qua mạng giữa các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
Dân hỏi - CQCN trả lời
Skip portletPortlet Menu
Giải pháp nào ngăn chặn hiểm họa cháy nhà ở kết hợp kinh doanh?

Xem tiếp...

 
 
Danh mục
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An