image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 716
  • Tất cả: 45652
Đăng nhập
HỘI CCB, CÔNG AN XÃ, BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN XÓM ĐÔNG MỸ XÃ DIỄN MỸ VÀ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

    Qua 3 năm, tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn xã có những thuận lợi và không ít khó khăn thách thức đan xen, nhất là ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19. Song có thể khẳng định rằng được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, sự nỗ lực phấn đấu của Thường vụ Hội CCB, Ban Công an xã, Ban công tác mặt trận xóm Đông Mỹ và Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều đã đạt kết quả trên nhiều mặt, nổi bật là:

Anh-tin-bai

Ông Trần Văn Trịnh Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều xã Diễn Mỹ

                 (đúng thứ 2 bên phải sang) nhận giấy khen của UBND xã.

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Ban Công an xã đã tham mưu ban hành 41 văn bản, thông báo, tuyên truyền phổ biến tình hình an ninh, trật tự trên hệ thống  truyền thanh của xã và xóm. Hội CCB và Ban Công an xã đã trực tiếp phối hợp Ban công tác mặt trận xóm Đông Mỹ tuyên truyền tình hình hoạt động tội phạm, biện pháp phòng ngừa tại 06 cuộc họp đoàn thể, khu dân cư, chi bộ xóm với hơn 500 người tham gia.

 Phối hợp với Ban văn hóa xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, xóm về các văn bản pháp luật như: pháp luật về phòng, chống ma túy, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống dịch Covid-19…, đề nghị bà con nhân dân chấp hành đúng quy định pháp luật. Đồng thời đã phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban giám hiệu nhà trường tuyên truyền các thông tin pháp luật và cách thức, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến đuối nước, phòng chống tội phạm xâm hại học sinh trẻ em tại 04 trường học trên địa bàn xã.

 Trong giai đoạn cao điểm phòng chống Đại dịch Covid-19 của xã, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn,tình hình biến động dân cư, bà con giáo dân trong giáo xứ làm ăn xa trở về địa phương, qua đó Linh mục quản xứ, Hội động mục vụ giám sát và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. 

Phối hợp tuyên truyền các hộ gia đình có nam thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chấp hành tốt quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển sức khỏe tại xã, huyện theo quy định Bộ Quốc phòng, năm 2020 và năm 2021 xóm Đông Mỹ có 07 năm thanh niên lên đường nhập ngũ (trong đó giáo xứ Đông Kiều có 05 nam thanh niên); Tuyên truyền các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc vào các dịp Lễ trong đại của đất nước: Cách mạng Tháng tám, Quốc khánh 02/9… đã được mọi tầng lớp nhân dân trong xã hưởng ứng tích cực.

Để góp phần trong công tác đảm bảo an ninh trạt tự trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xã hội, Công an xã phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chinh trị - xã hội tham mưu Đảng uỷ ban hành Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 10/12/2021 về xây dựng mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự”, UBND xã ban hành Quyết định số 04, 05, 06, 07/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 về Quyết định thành lập mô hình. Hiện nay, trên địa bàn xã đã lắp 22 mắt giám sát, tập trung tại các khu vực trung tâm khu dân cư 06 xóm, bước đầu hoạt động hiệu quả trong công tác quản lý xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời phối hợp Ban công tác mặt trật xóm Đông Mỹ, Hội đồng mục vụ lắp đặt 06 vị trí mắt trên địa bàn xóm các ngã tư, vị trí trung tâm xóm.

Để kịp thời nắm tình hình hàng tuần các bên chủ động hội ý trao đổi tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, khi thật cần thiết trao đổi qua điện thoại. Trong thời gian dịch bệnh trên địa bàn xã có 1.177 công dân nhiễm Covid-19, trong đó xóm Đông Mỹ có 300 ca; có 475 lượt công dân đi qua lại các vùng dịch, khi trở về đã khai báo ban quản lý xóm, tổ trưởng tổ dân cư, qua đó lực lượng Công an tổ chức truy vết lịch tình dịch tễ, diện tiếp xúc. Kịp thời tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cách ly tại các cơ sở tập trung, tại nhà ở gia đình đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Tại địa bàn xóm Đông Mỹ, tổ chức cách ly tập trung 97 trường hợp, cách ly tại nhà 175 trường hợp.

Với sự phối hợp đồng bộ quyết liệt của các lực lượng trên địa bàn xã Diễn Mỹ nói chúng, xóm Đông Mỹ nói riêng trong thời gian dịch bệnh không xuất hiện ổ dịch. Lực lượng Công an, Cựu chiến binh xã đã phối hợp trao đổi tình hình diễn biến dịch bệnh với Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ đề nghị Linh mục quản xứ chỉ đạo Hội động mục vụ lựa chọn công dân tích cực, có trách nhiệm thành lập tổ Covid-19 cộng đồng. Trên địa bàn xã đã thành lập 56 tổ, trong đó xóm Đông Mỹ 12 tổ (01 tổ trong giáo xứ Đông Kiều ). các tổ Covid-19 cộng đồng đã phát huy hiệu quả trong việc truyên truyền các hộ dân dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch như: nhắc nhở các gia đình có con em làm ăn xa khi trở về địa phương phải khai báo y tế, quá trình tiếp xúc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, chấp hành tốt các quy định cách ly… Đồng thời phát huy tinh thần cộng đồng, tương thân, tương ái, chung tay phòng, chống dịch hiệu quả, Ban công tác mặt trận xóm Đông Mỹ phối hợp Hội đồng mục vụ giáo xứ tổ chức phát động phong trào ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, đã quyên góp được 03 triệu đồng. Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điển tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, (Đề án 06/CP), UBND xã đã ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 việc thành lập 06 tổ công tác ở 06 xóm để triển khai thực hiện Đề án. Trong đó xóm Đông Mỹ thành lập 01 tổ gồm các thành viên trong Ban cán sự xóm,

Trong 3 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri - xã hội, phối hợp Công an xã, Hội đồng mục vụ giáo xứ tặng 51 suất quà tổng trị giá 28.200.000 đồng, trong đó 28 suất quà khuyến học, 11 suất quà tết, 09 suất quà nhân dịp Lễ Noel, 03 suất quà hỗ trợ sữa nhà dột nát. Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4, lượng mưa lớn đã làm 20 gia đình giáo dân dọc tuyến kênh nhà Lê ngập nước, lực lượng Công an Cựu chiến binh xã phối hợp Hội đồng mục vụ, hội giới trẻ giáo xứ tuyên truyền, vận động, tổ chức di dời người, tài sản các hộ gia đình đến nơi an toàn.

Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh, Ban Công an xã, Ban công tác Mặt trận xóm Đông Mỹ và Hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tê nạn xã hội. Chương trình phối hợp đã góp phần quan trọng tạo mối quan hệ Lương - Giáo hòa đồng, chân thành, gắn kết là sức mạnh, đã góp phần vào xây dựng bảo vệ đoàn kết toàn dân, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an xã hội trên địa bàn xã.

Ghi nhận kết quả đạt được trong 3 năm qua. Chủ tịch UBND xã Diễn Mỹ đã tặng giấy khen cho 03 cá nhân tiêu biểu trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự./.

                                            Nguyễn Tiến Đảm

                                                   UVBTV Hội CCB huyện Diễn Châu