image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 711
  • Tất cả: 45647
Đăng nhập
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CON CUÔNG KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI VÀ VIỆC QUẢN LÝ VỐN VAY ỦY THÁC NGÂN HÀNG CSXH.

Thành phần tham dự các buổi kiểm tra, giám sát gồm Thường trực Huyện hội, Ban kiểm tra huyện Hội và đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ  các xã, thị trấn. Về phía cơ sở hội gồm các đ/c: Thường trực Hội, uỷ viên BCH, chi hội trưởng, tổ trưởng tổ TK&VV và các hộ vay vốn.

Anh-tin-bai

Đ/c Lương Văn Thăng và Thường trực huyện Hội cùng với đoàn kiểm tra giám sát Hội CCB huyện,

làm việc với Đảng ủy, Chính quyền, Hội CCB 2 xã Châu Khê và Lạng Khê.

Nội dung kiểm tra nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, hội viên; rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua 10 tháng năm 2022, đặc biệt chú trọng những chỉ tiêu chưa đạt; các phong trào thi đua, cuộc vận động, công trình phần việc do Hội và địa phương phát động; Công tác phối hợp liên tịch với các ban ngành, đoàn thể; Việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, quỹ hội và thực hiện việc ủy thác với NHCS-XH; “Tiến độ triển khai xây dựng Nhà nghĩa tình đồng  đội” và nhà “Đại đoàn kết cho hội viên Cựu chiến binh” ở Chi hội Huồi Mạc, xã Lạng Khê và Chi hội Bủng Xát, xã Châu Khê.

Anh-tin-bai

Đồng chí Lương Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB huyện Con Cuông (thứ 2 phải) và các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện

 trao tiền hỗ trợ nhà “Nghiã tình đồng đội” cho CCB xã Châu Khê.

Qua kiểm tra, các cấp Hội CCB cơ sở thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo theo đúng quy định, bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, thường xuyên chăm lo củng cố tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên. Hội CCB các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng CSXH trong thực hiện cho vay, tham gia giao dịch hàng tháng qua đó kịp thời trao đổi những vấn đề phát sinh trong việc cho vay vốn, giám sát tình hình cho vay vốn, nhắc nhở hộ vay hoàn trả vốn, lãi và đôn đốc tổ tưởng tổ TK&VV thực hiện việc thu lãi, tiết kiệm hàng tháng theo quy định.

Anh-tin-bai

Đoàn kiểm tra và giám sát của Hội CCB huyện Con Cuông, thăm tiến độ thi công xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội” ở xã Châu Khê.

 Phong trào hội viên tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững được quan tâm triển khai thực hiện. Đối với hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, Hội thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên, thực hiện tốt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện, nhân đạo…,tạo được uy tín với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân./.

LƯƠNG ÁNH SAO

Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An.

ĐT: 0393 271 631

Email: luonganhsao@gmail.com