image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 693
  • Tất cả: 45629
Đăng nhập
QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Có được thành công đó là do có sự chỉ đạo của Trung ương Hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện của các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp; sự nổ lực phấn đấu của toàn Hội; trong đó có vai trò của đội ngũ cán bộ Hội các cấp; có công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ của các cơ quan trong Đại hội cũng như ý thức trách nhiệm và năng lực của các đoàn đại biểu về dự Đại hội.

Anh-tin-bai

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, chủ trì khai mạc Hội nghị BCH Hội CCB lần thứ 2 (Khóa VII)

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 xác định. Năm 2023, các cấp Hội tiếp tục tổ chức quán triệt; bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tổ chức Hội, ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ mới. Trọng tâm là: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành- Đoàn kết- Gương mẫu- Đổi mới”; xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Tăng cường vai trò của hội viên trong giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Chúng ta phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, nhưng cũng phải thấy rằng công việc sau Đại hội rất nặng nề. Trong đó trọng tâm nhất là việc đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, để biến những chỉ tiêu của Đại hội đề ra thành hiện thực năm 2023 các cấp Hội cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau.

1. Động viên Cựu chiến binh phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ Nhân dân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Kịp thời phát hiện cán bộ, hội viên thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và có những phát biểu thiếu chuẩn mực thì đấu tranh, ngăn chặn, kiên quyết không để bệnh công thần, kiêu ngạo khoe khoang, ngụy biện, xuất hiện trong Hội; nếu thấy có CCB phát biểu thiếu chuẩn xác, gây dư luận xấu trong xã hội cần cử cán bộ Hội đến động viên, thuyết phục để không xẩy ra những hành động tương tự. Tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham gia giải quyết, xử lý có hiệu quả các vụ việc nảy sinh trên địa bàn; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nươc; các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và của tỉnh. Động viên CCB nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tham gia phát triển KT - XH, củng cố QP- AN; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của địa phương.

            3. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu biết và thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB, CQN và người có công, nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tâm tư nguyện vọng, vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện chế độ chính sách và chăm lo cuộc sống đới với các gia đình liệt sỹ, thương binh, cán bộ lão thành, Cựu chiến binh, Cựu quân nhân, TNXP, dân công hỏa tuyến; già làng, trưởng bản ở các vùng sâu, vùng biên giới… để  phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền đề xuất thực hiện các chế độ chính sách đối với Người có công.

 4. Tăng cường giáo dục, bồi d­ưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện, học tập, lao động, công tác; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; phát huy vai trò xung kích trong mọi hoạt động. Chú trọng bồi d­ưỡng đoàn viên ­ưu tú để kết nạp Đảng, gắn với việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh.

5. Tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội CCB có biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, phối hợp tham gia các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các lĩnh vực; góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa 2 dân tộc Việt Nam- Lào.

          6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Hội coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cán bộ, hội viên.

7. Tích cực chủ động, cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Cựu chiến binh và các đối tượng yếu thế; trọng tâm là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thực hiện hiệu quả các chính sách trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn sao cho ngày càng đạt hiệu quả, thiết thực để tạo thêm niềm tin trong nhân dân...

 Với niềm tin và khí thế mới, các tổ chức Hội động viên cán bộ, hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị./.

 

                                 Nguyễn Sỹ Hội Bí thư đảng, đoàn

                                  Chủ tịch Họi CCB tỉnh Nghệ An