image banner
  • NÓI VÀ LÀM ĐỂ DÂN TIN

    Hồ Minh Sơn, sinh năm 1966 tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Khi tròn 19 tuổi, anh lên đường nhập ngũ vào Quân đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh được xuất ngũ về địa phương. Về quê, thời gian này, các nông trường ở Nghĩa Đàn đang phát triển mạnh, mở rộng quy mô sản xuất. Anh được nhận vào làm nhân viên bảo vệ nông trường 19/5. Vừa làm nhiệm vụ bảo vệ Nông trường, anh nhận thầu thêm đất khoán để gia đình sản xuất tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống.   

  • Nâng cao chất lượng đại hội cựu chiến binh cấp cơ sở

    Theo chủ trương của BCH Hội CCB các cấp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2012-2017 phải hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 4/2012. Đồng chí Hoàng Kim Thất, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh (Hội CCB) tỉnh Nghệ An cho biết, Hội CCB tỉnh có 476 cơ sở cấp xã, phường thị trấn và 42 cơ sở trực thuộc khối cơ quan, doanh nghiệp.