image banner
Thông tin kinh tế xã hội
  • Góp ý vào dự thảo bộ luật hình sự (Sửa đổi)

    Bộ luật hình sự có phạmvi điều chỉnh rộng, thiết thân với mỗi người, mỗi tổ chức. Luật gồm 26 chương,427 điều, chia làm 3 phần: Những qui định chung; Các tội phạm; Điều khoản thihành.Xin đi vào một số điềucụ thể:

  • Người chống “giặc nội xâm” mong muốn nhất điều gì?

     Thông tư liên tịch số 01/2015 của Thanh tra Chính phủ -Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo hànhvi tham nhũng đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2015. 

  • thực thi chủ quyền ở hoàng sa, trường sa giai đoạn 1945 – 1954

    Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Nước Việt Nam dân chủcộng hòa ra đời. Song, lấy cớ Việt Nam vẫn nằm trong khối Liên hiệpPháp, thực dân Pháp tiếp tục can thiệp và đưa quân xâm lược nước ta một lầnnữa. Do vậy, ở giai đoạn này, trên thực tế, Pháp vẫn thực thi quyền đại diệncho Việt Namvề đối ngoại và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ xứ “An Nam”, trong đó bao gồm cả haiquần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.