image banner
Giới thiệu chung
  • Giới thiệu chung

    Là một xã nội thành của TP Vinh, Hưng Đông hội tụnhiều lợi thế về vị trí địa lý, địa hình và các điều kiện xã hội để kinh tế -xã hội phát triển mang tính toàn diện. Xác định phát triển nông nghiệp là nềntảng, tiểu thủ công nghiệp là chủ đạo, dịch vụ thương mại là mũi nhọn, trên đấtHưng Đông hôm nay, những "mạch ngầm" bắt đầu chảy thành dòng lớn. Mộtsức sống đang tuôn trào, trỗi dậy sau hàng nghìn năm kìm giữ trong đất, trong ýchí người dân nơi đây.

  • Cơ cấu tổ chức

    Cục Thống kê tỉnh Nghệ An được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất: