image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 740
  • Tất cả: 86514
Đăng nhập
Văn phòng UBND triển khai phần mềm chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên phần mềm mới

Theo đó, kể từ ngày 05/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh dừng sử dụng phần mềm chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũ tỉnh tại địa chỉ: http://chidaodieuhanh.laocai.gov.vn/. Triển khai sử dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại địa chỉ: http://ubndlaocai.chidaodieuhanh.com.vn/ . Phần mềm mới được tích hợp trong hệ thống thông quản lý văn bản ioffice của tỉnh.

Việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm theo dõi, chỉ đạo điều hành mới giúp việc theo dõi, quản lý, xử lý các văn bản chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, Phần mềm đã giúp Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương kịp thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho đơn vị mình.

 Bên cạnh đó, phần mềm cũng đã giúp cho Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến chỉ đạo, kết luận đã giao cho các Sở, ngành, địa phương được thuận lợi, thống nhất và kịp thời.