image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 940
  • Tất cả: 54239
Đăng nhập
HỘI CCB HUYỆN NGHI LỘC CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN NINH TRẬT TỰ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM RÚT RA

Kết quả đạt được

Hội CCB các cấp đã phối hợp cùng Ban xây dựng Đảng, cơ quan Công an, Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 100% tổ chức Hội và hội viên đăng ký thi đua và ký cam kết “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “không có hội viên và con em hội viên phạm tội”; “hội viên và con em hội viên nói không với ma túy, mại dâm, cờ bạc”. Tổ chức được 155 buổi với hơn 200.000 lượt học sinh ở các trường học trên địa bàn nghe tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng với giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; định hướng tư tưởng, hoàn thiện nhân cách con người mới, ứng xử có văn hóa, phù hợp với đạo đức truyền thống của người Việt nam, văn hóa con người Xứ nghệ cho tuổi trẻ.

Anh-tin-bai

Mô hình “Đường tàu an toàn” do Chi hội CCB xóm 10 xã Nghi Long đảm nhiệm duy trì hoạt động hieuj quả.

 Động viên cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; kết quả có 65% Bí thư Chi bộ thôn, 62% Xóm trưởng và 66% Trưởng ban công tác Mặt trận là hội viên CCB.

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động các trường hợp cá biệt, những người vi phạm pháp luật, những đối tượng có tiền án, tiền sự, hoàn lương hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ họ có công ăn việc làm, từ đó đã góp phần giảm thiểu tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Tổ tự quản về ANTT ở từng thôn xóm” Câu lạc bộ “CCB trong công tác bảo đảm ANTT” ở cấp Hội xã, có 21/29 xã, thị, chủ yếu ở các xã vùng đặc thù; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã nhân rộng ở 29/29 xã, thị được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt Hội CCB huyện đã trực tiếp chỉ đạo các Hội CCB cơ sở ký kết “Chương trình hoạt động giữa Hội CCB với HĐMV” các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn toàn huyện, góp phần giải quyết được nhiều vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần tăng cường đoàn kết đồng bào Lương - Giáo.

Đấu tranh phản bác với các quan điểm, tư tưởng, sai trái, thù địch, xuyên tạc, bóp méo sự thật, nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh trên các diễn đàn, nghị trường và đặc biệt trên các trang mạng xã hội hiện nay. Tất cả những việc làm, các mô hình đã và đang hoạt động có hiệu quả trên đây đã góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền cơ sở; đặc biệt củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Hội Cựu chiến Binh.  

          Kinh nghiệm rút ra

 Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với phương châm: “chia sẻ thông tin, cùng nhau hành động” để kịp thời nắm chắc mọi diễn biến tình hình, phát hiện sớm các mâu thuẫn, các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cộng đồng dân cư, từ đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng, có biện pháp xử lý kịp thời đúng pháp luật, không để kéo dài và không để kẻ xấu lợi dụng chống phá.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình do Trung ương và địa phương phát động, từ đó nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành và tham gia thực hiện của mọi công dân.

Chủ động phát hiện và tham gia đấu tranh quyết liệt với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, phản động, cực đoan, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Tham gia tích cực trong việc tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần làm trong sạch địa bàn

 Phát huy vai trò, chức năng của các cấp Hội, ý thức trách nhiệm chính trị của người đứng đầu trong việc xây dựng, nhân rộng và duy trì hoạt động có hiệu quả của các mô hình CCB tham gia bảo đảm an ninh trật tự.

Nguyễn Công Văn