image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 166
  • Trong tuần: 886
  • Tất cả: 62886
Đăng nhập
HỘI CCB THỊ XÃ HOÀNG MAI VỚI NHIỆM VỤ THAM GIA XÂY DỰNG, BẢO VỆ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN

Hội CCB thị xã Hoàng Mai được thành lập tháng 7/2013, chia tách từ Hội CCB huyện Quỳnh Lưu. Lúc bấy giờ có 13 tổ chức Hội cơ sở, 183 Chi hội với 4.412 hội viên. Sau khi thực hiện sáp nhập khối, xóm, thôn, tổ dân phố đến tháng 9/2021 còn 103 Chi hội, (trong đó có 4 Chi hội khối 487); số Hội cơ sở có 14 đơn vị; tổng số hội viên hiện nay gần 5000 người.

Là một địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, giàu tiềm năng để phát triển kinh tế. Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nỗ lực phấn đấu của toàn dân; thị xã có bước phát triển toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, Hoàng Mai là một thị xã mới được chia tách vì thế còn gặp không ít khó khăn trở ngạn; là một địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số xã, phường có tỷ lệ giáo dân đông; các thế lực thù địch đã lợi dụng lôi kéo, kích động các phần tử cực đoan trong tôn giáo, có những âm mưu, hành động tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng; lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo lấn chiếm đất đai để mở rộng khuôn viên nhà thờ, chống đối chính quyền gây ra nhiều vụ việc làm mất ổn định ở cơ sở.

Anh-tin-bai

BCH Hội CCB thị xã Hoàng Mai nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mặt Đại hội

Nhận thức rõ nhiệm vụ “Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCB, bảo vệ Nhân dân” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của Hội. Trong 5 năm qua (2017 – 2022), BCH, BTV Hội CCB thị xã đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả trên nhiều mặt, cụ thể:

Các tổ chức Hội đã quán triệt, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững bản chất chính trị, đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh với những phần tử xấu, lợi dụng vấn đề tôn giáo chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đóng góp 1.355 lượt ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, trong đó có 103 lượt ý kiến xây dựng Đảng, 345 lượt ý kiến xây dựng chính quyền; 567 lượt ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; 340 lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp và tham gia cùng các cấp, ngành tổ chức đảm bảo an toàn trong các kỳ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia bầu cử đúng luật định. Kết quả có 358 cán bộ, hội viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy Đảng, 45 hội viên được bầu vào HĐND các cấp; nhiều hội viên đương nhiệm đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, phường và thị xã, đây là lực lượng quan trọng trực tiếp tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Các cấp Hội thường xuyên củng cố, tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia các tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân, tham gia hòa giải thành công 244 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ và cộng đồng dân cư. Đã xây dựng và duy trì hoạt động 10 Câu lạc bộ “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”, với 99 tổ công tác, 595 cán bộ, hội viên CCB tham gia. Câu lạc bộ ở các xã, phường đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn Thanh niên tổ chức tuần tra được 343 buổi với 1.701 lượt người tham gia, đây là mô hình CCB hoạt động rất hiệu quả trong thời gian vừa qua, là điểm sáng trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Để phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, BCH, BTV thị Hội đã có biện pháp chỉ đạo xây dựng Chi hội vứng mạnh toàn diện, tạo cơ sở vững chắc để xây dựng các cấp Hội trong toàn thị xã. Năm 2018 và năm 2020, tổ chức gặp mặt các hội viên CCB, CQN vùng giáo, động viên anh em sống “tốt đời, đẹp đạo” thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội và địa phương. Năm 2021 tổng kết 5 năm xây dựng Chi hội giai đoạn 2016 – 2021; đây là một việc làm rất thiết thực.

Cùng với các hoạt động nói trên, trong những năm qua Hội CCB thị xã còn lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Hội tích cực phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào do Trung ương và địa phương phát động, nhất là cuộc vận động “CCB chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Qua các phong trào đó cán bộ, hội viên trong toàn thị xã đã tự nguyện hiến 14.139m2 đất, có 1.352 hội viên tham gia hàng ngàn ngày công tu sửa, làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn; đóng góp ủng hộ tiền, ngày công xóa được 11 nhà tạm bợ, nhà dột nát cho hội viên CCB nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Những hoạt động trên đây không những đóng góp tích cực vào đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, mà còn là những việc làm thiết thực góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ Nhân dân của tổ chức Hội.

Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã Hoàng Mai có 236 tập thể, 362 cá nhân được lãnh đạo các cấp tặng bằng, giấy khen; năm 2022 Hội CCB thị xã được Trung ương Hội tặng Bằng khen.

.

                                           Nguyễn Thanh Tĩnh