image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 190
  • Trong tuần: 910
  • Tất cả: 62910
Đăng nhập
Hội CCB thị xã Thái Hòa kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thuận.

 

Ngày 28/03/2023, Ông Trương Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thị xã - Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH Thị xã đã có buổi kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Nghĩa Thuận. Tham dự buổi làm việc có Ông Nguyễn Anh Tuấn –Phó Giám đốc NHCSXH Thị xã, ÔngCao Xuân Linh– Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuậnvà các đồng chí đại diện cho Lãnh đạo 4 tổ chức Chính trị - xã hội (Hội đoàn thể) nhận ủy thác và các Tổ trưởng Tổ TK&VV xã Nghĩa Thuận.

Trong chương trình làm việc, Ông Trương Xuân Phúc đã đi nắm bắt tình hình thực tế tại 2 tổ Tiết kiệm và vay vốn, 13 hộ gia đình đang thụ hưởng vốn tín dụng chính sách và làm việc với 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ vay sau khi được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Các Hội đoàn thể nhận ủy thác và tổ TK&VV được kiểm tra đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý ủy thác, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, đặc biệt là công tác kiểm tra hoạt động của tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của hộ vay, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng như: công tác xử lý nợ đến hạn, lãi tồn đọng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã để góp phần giảm nghèo, an xinh xã hội và xây dựng xã nông thôn mới. Tính đến ngày 28/03/2023, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Nghía Thuận đạt trên 67 tỷ đồng, chiếm hơn 20% dư nợ của NHCSXH Thị xã, với 1.287 hộ vay vốn trên 31 tổ TK&VV. Hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý tổ TK&VV tương đối ổn định, nợ quá hạn là 16 triệu đồng. Tỉ lệ hộ vay gửi tiền tiết kiệm hàng tháng thông qua tổ TK&VV đạt trên 98%, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 4.600 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Hội CCB và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã kiểm tra nguồn vốn vay tại xã Nghĩa Thuận

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác của Hội đoàn thể cấp xã vẫn còn bộc lộ tồn tại, hạn chế như: vẫn còn tình trạng hộ vay bỏ đi khỏi địa phương và không tham gia đóng lãi hàng tháng,… làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trên địa bàn xã nói riêng và của Thị xã nói chung.

Kết luận buổi làm việc, Ông Trương Xuân Phúc, Chủ tịch Hôi Cựu chiến binh Thị xã - Thành viên Ban đại diện NHCSXH Thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND xã trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng chí đề nghị UBND xã tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đên năm 2030. Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc sử dụng vốn sau khi ngân hàng giải ngân và đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng, nợ qua hạn không để phát sinh thêm nợ quá hạn. Tập trung chỉ đạo tổ TK&VV thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn ưu đãi, thu hút thêm nguồn vốn ưu đãi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, đặc biệt là Chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

 

                                                                                     Tác giả bài viết: Đình Hùng