image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 217
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 62937
Đăng nhập
HỘI CCB TỈNH NGHỆ AN MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng về việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng không những là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu có tính cấp thiết. Vì vậy, các tổ chức Hội trong toàn tỉnh đã triển khai tích cực, đồng bộ các nội dung, giải pháp, trong đó coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đại bộ phận cán bộ, hội viên phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhận thức bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Hội và của địa phương; các tổ chức Hội VMTD phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Tuy nhiên, sự tác động của cơ chế thị trường, tiêu cực xã hội, trước âm mưu “diễn biến hoà bình” chống phá của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng truyền thông trên các trang mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng nhận thức, tư tưởng của cán bộ, hội viên; biểu hiện giao động, giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ XHCN; một bộ phận thiếu gương mẫu từ lời nói, đến việc làm; thiếu nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động, phong trào, cá biệt có cán bộ, hội viên biểu hiện “công thần”; vị thế và niềm tin của tổ chức Hội có chiều hướng giảm sút so với trước đây…

Anh-tin-bai

Đồng chí Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch TW Hội CCB Việt Nam và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chủ trì buổi làm việc tại cơ quan Hội CCB tỉnh.

Trước tình hình và thực trạng nêu trên, để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội Vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới, các cấp Hội triển khai thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau: 

Thứ nhất: Công tác chính trị, tư tưởng phải đi đầu trong việc tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ nhân dân.

Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Yêu cầu các tổ chức Hội thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong CCB và nhân dân, chú trọng các sự kiện chính trị nhạy cảm, vùng đặc thù và những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của nhân dân trên các địa bàn và trong toàn Hội.

 Đội ngũ cán bộ các cấp phải tích cực, chủ động trong việc tiếp xúc trao đổi, nắm bắt thông tin, tâm tư, suy nghĩ của CCB; thiết lập các mối quan hệ ứng xử thiện cảm, hợp tác, tin cậy và trao đổi hai chiều giữa cán bộ với hội viên. Cán bộ biết bày tỏ sự cảm thông đúng mực, biết tự đặt mình vào vị trí của hội viên vào hoàn cảnh của họ để cùng suy nghĩ, cảm nhận, chia sẻ giao tiếp với nhau. Trong mọi trường hợp cán bộ phải giữ thái độ đúng mực, khách quan, công bằng, có tình, có lý và xử sự đúng chính sách, pháp luật. Cần nhìn nhận đánh giá các hội viên trong tính đa dạng của các mối quan hệ xã hội, đồng thời cần tôn trọng, tìm cách giúp đỡ để họ phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản; thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. 

Động viên CCB tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về  tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống; củng cố niềm tin của CCB, khơi dậy và cổ vũ ý chí tự lực, tự cường, trong CCB.

Thứ hai: Đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành công tác chính trị tư tưởng một cách sáng tạo, đa dạng, thiết thực, hiệu quả .

Các cấp Hội xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, hình thức, thời gian học tập của từng đối tượng (với Hội cơ sở ở huyện, thành phố, thị xã: tập trung vào giáo dục, phát huy tinh thần làm chủ của CCB và các tầng lớp nhân dân trong trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nhất là chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; với Hội cơ sở trong các đơn vị kinh tế: Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, hội viên trong sản xuất, quản lý kinh tế, ý thức chấp hành chính sách pháp luật; với Hội cơ sở ở các đoàn thể, cơ quan và các đơn vị sự nghiệp: nâng cao năng lực chuyên môn “Tham mưu giỏi, quản lý giỏi, phục vụ tốt”, trong đó hướng tập trung vào tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, năng lực, lối sống và tác phong, phương pháp công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Trong bối cảnh các mạng xã hội phát triển không ngừng và gắn kết sâu rộng vào đời sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi người, phạm vi thông tin cả trong và ngoài nước; các tổ chức Hội cần kết hợp truyên truyền miệng với phát huy hệ thống thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa của địa phương; đồng thời vận dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong tiến hành công tác chinh trị, tư tưởng.

 Thực hiện và duy trì nghiêm túc, có chất lượng các chế độ quy định: (Chế độ sinh hoạt, học tập, quán triệt; chế độ thông tin; chế độ phản ảnh, báo cáo tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên, nhất là những “tình huống có vấn đề” các địa bàn có “điểm nóng”, các khu vực “tôn giáo” phức tạp và các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp).

   Chú trọng việc kiểm tra, nhắc nhở hội viên trong phát ngôn hoặc viết bài, bình luận, trên các trang mạng xã hội phải chuẩn mực, nếu hội viên nào có biểu hiện lệch lạc là chấn chỉnh ngay. Khi muốn bày tỏ thái độ, quan điểm thì từng hội viên phải cần có sự suy xét, nhìn nhận và lý giải vấn đề thấu đáo, ứng xử văn hóa, không đánh mất mình và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đặc biệt, khi xuất hiện những ý kiến trái chiều trong nội bộ, cán bộ hội phải trực tiếp tìm hiểu, lắng nghe, tuyên truyền, thuyết phục không để hội viên sa vào các quan điểm sai trái, phản động. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể Thường vụ, Thường trực, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình những vấn đề cụ thể đang đặt ra liên quan đến Hội và địa phương để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức đúng trong Hội, tạo sự thông suốt, ổn định về tư tưởng, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Hội và sự đồng thuận trong CCB và nhân dân (tập trung vào các vấn đề: đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án hạ tầng, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình an ninh chín trị, trật tự an toàn xã hội, điểm nóng của của địa phương).

Thứ ba: Nâng cao chất lượng sinh hoạt các cấp Hội, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của hội viên để nâng cao tính chiến đấu trong công tác tư tưởng.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên nhất là cán bộ chủ trì phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện trách nhiệm nêu gương toàn diện trên các mặt; tự giác rèn luyện tác phong “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và chống các biểu hiện tiêu cực. Mỗi cán bộ, hội viên thực hiện “tự soi”, “tự sửa”, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh phê bình cái sai, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Hội và hội viên hàng năm.

Thứ tư: Đẩy mạnh tuyên truyền qua hình thức nêu gương; xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong CCB, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa trong các cấp Hội.

Quan tâm nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên DLXH để thường xuyên nắm bắt dư luận, cung cấp thông tin chính thống và định hướng đúng đắn. Phát huy hiệu quả Cổng thông tin điện tử Hội CCB tỉnh và các trang Zalo các nhóm. Sử dụng hiệu quả Bản tin CCB tỉnh trong định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên toàn tỉnh. Kiện toàn Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Hội CCB tỉnh góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh của các địa phương trong tỉnh.

Thứ năm: Tăng cường công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính giáo dục trong trong công tác chính trị tư tưởng; gắn với đẩy mạnh phong thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và thực hiện các cuộc vận động của Trung ương và địa phương.

 

Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; khơi dậy niềm tự hào trong các thế hệ CCB, tạo nên lực lượng chính trị hùng hậu, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh./.