image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 211
  • Trong tuần: 931
  • Tất cả: 62931
Đăng nhập
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ THANH NIÊN

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao, khẳng định tiềm năng, vị trí, vai trò của Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Người đã nhiều lần nhấn mạnh: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các Thanh niên"(1).

Theo Người thì tương lai, tiền đồ của đất nước là do Thanh niên quyết định: "Thanh niên phải tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào công việc của Nhà nước, của các cấp chính quyền, phải quyết tâm chiến đấu hi sinh giữ nền độc lập, tự do và phải tự rèn luyện ngay từ bây giờ để sau này lên thay những thủ lĩnh để mà gánh vác những việc trọng đại của nước nhà"(2).

Anh-tin-bai

Bác Hồ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cứu quốc năm 1956 tại Thủ đô Hà Nội

Người nói rất rõ về việc Thanh niên là lớp người kết nối giữa lớp già với lớp trẻ, giữa quá khứ với tương lai: "Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ già, đồng thời Thanh niên cũng là người phụ trách, dìu dắt thế hệ trẻ, thế hệ tương lai. Đây là vai trò rất quan trọng trong việc quyết định vận mệnh của đất nước" (3).

Suốt cuộc đời mình, Người luôn luôn đặt niềm tin vào Thanh niên. Trong bài phát biểu tại Lễ kỉ niệm 35 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/1966), Người đã khẳng định với tinh thần lạc quan và đầy tin tưởng: "Với một thế hệ Thanh niên hăng hái, kiên cường như hiện nay, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Lời nói của Người, chín năm sau (30/4/1975) đã thành sự thật.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên, có một luận điểm cơ bản rất quan trọng là: muốn thực hiện tốt mục đích, nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo thanh niên, thì phải giáo dục thanh niên thông qua một tổ chức của Thanh niên, đó là Đoàn Thanh niên cộng sản "Thanh niên phải được đào tạo, giáo dục trong Đoàn TNCS, không có cách nào khác. Đoàn TNCS phải là một lực lượng chính trị hùng hậu xung quanh Đảng, là cánh tay phải đắc lực của Đảng và đội hậu bị của Đảng. Thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng"(4).

Không những khẳng định vai trò quan trọng của Đoàn TNCS mà trong suốt cuộc đời mình, Người còn luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn: "Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn là điều kiện tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Nhưng muốn củng cố tổ chức Đoàn thì yêu cầu đầu tiên là phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ để thống nhất ý chí và hành động, đoàn kết lại thành một khối đầy sức mạnh tổ chức Đoàn phải giáo dục các thế hệ Thanh niên trở thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng"(5). Như vậy, Người đã nhấn mạnh đoàn kết là yếu tố rất quan trọng trong việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, vấn đề chăm lo, bồi dưỡng thế hệ kế cận cho cách mạng cũng rất quan trọng, trong đó cần chú ý ba nội dung là:

- Trước hết phải chăm lo giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, để qua đó đào tạo được những thế hệ thanh niên tuyệt đối trung thành với Đảng, thiết tha yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì sự nghiệp, cách mạng.

- Bên cạnh đó, phải chăm lo giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, giáo dục mọi mặt, giáo dục một cách có hệ thống, giáo dục ngay từ tuổi ấu thơ. Người đã từng nhắc nhở: "Phải uốn cây từ lúc cây còn non, đừng để cho tâm hồn của các cháu bị vẫn đục vì chủ nghĩa cá nhân khi các cháu còn nhỏ tuổi". Theo Người ngoài việc chú trọng giáo dục đạo đức cách mạng, còn phải giáo dục về chính trị, tư tưởng, lối sống, tri thức, khoa học kĩ thuật, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ, ….

- Cần phải thường xuyên chăm lo "sự nghiệp trồng người". Để thực hiện có hiệu quả vấn đề này, Người đã đề xuất hai phương pháp: Một là, các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các thế hệ đi trước. Hai là, bản thân mỗi một đoàn viên, thanh niên phải luôn luôn có tinh thần cần tiến bộ, chủ động học tập, sáng tạo và không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu, phải lấy việc lập thân, lập nghiệp, phục vụ Tổ quốc làm mục tiêu phấn đấu; Người cũng nhấn mạnh rằng nếu kết hợp cả hai phương pháp nêu trên thì việc chăm lo "sự nghiệp trồng người" càng có hiệu quả cao.

Nhìn lại thời gian qua, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, Đảng ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy cao độ vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Đảng đã ra Nghị quyết "Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới" trong đó nêu rõ mục tiêu là "xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng cách mạng, có trình độ học vấn, nghề nghiệp và làm việc, có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"(6).

(1), (2), (3), (4), (5) Trích trong Hồ Chí Minh toàn tập – T4. (6) Trích trong NQ Hội nghị TW7 (khóa XII)

Đoàn Mạnh Tiến